The Murder Pact

| 01:23:58 | 2015 | USA

Genre: Thriller, Mystery

Regisseur: Colin Theys

Cast: Alexa PenaVega, Bailey De Young, Beau Mirchoff

Wanneer ze betrokken raken bij de onfortuinlijke dood van hun studiegenote Heidi, maken vier rijke en veelbelovende studenten zich snel uit de voeten. Ze weten niet dat Heidi’s vriendin Lisa alles heeft gezien. Als Lisa begint te suggereren dat ze alles weet van ‘het ongeluk’, besluiten de vier vrienden dat ze haar voor eens en voor altijd het zwijgen op moeten leggen. Het duurt niet lang voordat ze verzwolgen worden door schuldgevoelens en argwaan. Ze krijgen zelfs het paranoïde idee dat Lisa nog leeft en op wraak zint.

Fotogalerij